Ngày 09/10/2014 tại sân của chủ đầu tư ở Hà Nội đã diễn ra lễ nghiệm thu và bàn giao 02 xe cuốn ép rác Hyundai HD120 cho khách hàng. Đại diện nhà sản xuất ông Đoàn Thế Hưng – Giám đốc nhà máy ô tô chuyên dùng Khang Minh số 1 đã trịnh trọng tặng hoa và trao chìa khóa cùng toàn bộ hồ sơ xe cho khách hàng.

Tham gia nghiệm thu bàn giao xe có đầy đủ các phòng ban liên quan của chủ đầu tư và nhà sản xuất. Hai bên tiến hành nghiệm thu, bàn giao và đào tạo, hướng dẫn vận hành thiết bị theo đúng quy trình, quy định đã cam kết.

Một số hình ảnh trong lễ nghiệm thu, bàn giao

Giám đốc nhà máy ô tô chuyên dùng Khang Minh số 1- ông Đoàn Thế Hưng tặng hoa cho khách hàng

Giám đốc nhà máy ô tô chuyên dùng Khang Minh số 1- ông Đoàn Thế Hưng tặng hoa cho khách hàng

Giám đốc nhà máy ô tô chuyên dùng Khang Minh số 1- ông Đoàn Thế Hưng trao chìa khóa cho khách hàng

Hình ảnh 02 xe cuốn ép rác Hyundai HD120