Ngày 16/09/2015, tại Nhà máy Ô tô chuyên dùng Khang Minh đã tổ chức lễ bàn giao xe chở 02 ô tô cho Khách hàng.

lễ bàn giao xe chở 02 ô tô