Chiều ngày 27/11/2015 tại Nhà máy ô tô chuyên dùng, bộ phận kinh doanh bàn giao xe chở 2 ô tô cho khách hàng.

Một số hình ảnh