Chiều ngày 04/02/2016 tại Nhà máy ô tô chuyên dùng, bộ phận kinh doanh bàn giao xe ép rác 14 khối cho khách hàng.

Một số hình ảnh