Chiều 15/04/2016 tại Nhà máy ô tô chuyên dùng, bộ phận kinh doanh bàn giao 2 xe kéo chở xe XZU 720L cho khách hàng.

Một số hình ảnh