chiều ngày 01/06/2016 tại Nhà máy ô tô chuyên dùng, bộ phận kinh doanh bàn giao xe xzu720l cho khách hàng.

Một số hình ảnh