chiều ngày 28/06/2016 tại Nhà máy ô tô chuyên dùng, bộ phận kinh doanh bàn giao xe gắn cẩu HD210

Một số hình ảnh