Sáng ngày 17/08/2016 Nhà máy ô tô chuyên dùng Đông Anh bàn giao lô xe chở, kéo xe cho khách hàng.

Một số hình ảnh