Chiều ngày 14/10/2016 Bộ phận kinh doanh bàn giao lô 5 xe kéo chở xe Vam VT651.

Một số hình ảnh