Với những cố gắng trong năm vừa qua, Đoàn thanh niên cộng sản HCM Công ty đã vinh dự được BCH Đoàn thanh niên cộng sản HCM huyện Đông Anh trao tặng giấy khen “ Có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Huyện Đông Anh năm 2014”. Đồng thời đồng chí Chu Thị Hải Hà – Bí thư chi đoàn công ty cũng vinh dự nhận danh hiệu này.

Đây vừa là niềm vui, niềm tự hào để ghi nhận những đóng góp của tập thể Đoàn viên công ty nhưng cũng là khó khăn, thử thách mới để tập thể, cá nhân của Đoàn thanh niên phải cố gắng hơn nữa xứng đáng với danh hiệu của mình trong các hoạt động Đoàn năm 2015.

Ngoài các phong trào hoạt động sôi nổi của Đoàn Thanh niên. Đoàn thanh niên công ty còn rất trú trọng tới việc rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…Đoàn cũng thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu, chia sẻ kiến thức, học hỏi kinh nghiệm. Qua đó, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng những đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp. Đoàn thanh niên luôn là lực lượng nòng cốt tiên phong trong các phong trào thi đua của công ty.

Hình ảnh cờ thi đua

Đoàn thanh niên công ty vinh dự nhận giấy khen

Đoàn thanh niên công ty vinh dự nhận giấy khen

Đồng chí Chu Thị Hải Hà - Bí thư chi Đoàn công ty

Đồng chí Chu Thị Hải Hà - Bí thư chi Đoàn công ty vinh dự nhận giấy khen