Ngày 28/03/2014 chi bộ Đảng công ty tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2017. Dự đại hội là toàn bộ các Đảng viên trong công ty ngoài ra đại biểu khách mời còn có các đồng chí trong Đảng bộ khối DN huyện Đông Anh. Đại hội diễn ra trong không khí trang nghiêm, tiến hành các bước của Đại hội đầy đủ nghiêm túc đúng quy định của Đảng cộng sản Việt Nam.

Đại hội cũng bầu thành công bí thư, phó bí thư chi bộ.

Một số hình ảnh hội nghị

Đại hội chi bộ Đảng công ty Khang Minh