KMC chính thức khởi công xây dựng thêm nhà máy mới tại Xã uy nỗ Đông anh , Hà nội với quy mô 10.000 m2 . Nhà máy mới có vị trí kết nối với nhà máy 1 tại Đông anh, toàn bộ máy móc thiết bị lắp đặt tại nhà máy mới được Công ty mua mới và nhập trực tiếp từ Đức và Châu Âu. Nhu cầu đơn đặt hàng lớn đã thúc đẩy nhanh việc xây mới này và công việc này cũng nằm trong kế hoạch mở rộng thêm nhà máy đúng như định hướng từ đầu năm. Dự tính nhà máy mới sẽ khánh thành và chính thức đi vào sản xuất trước ngày 20/10/2015

Hình ảnh đang thi công xây dựng

Khởi công xây dựng nhà may
Khởi công xây dựng nhà máy xe chuyên dùng
Khởi công xây dựng nhà máy số 2
Khởi công xây dựng nhà máy lắp ráp xe tải
Khởi công xây dựng nhà máy lắp ráp xe chuyên dùng