Công đoàn công ty tặng hoa cho CBCNV trong ngày trọng đại của cuộc đời đó là ngày tổ chức đám cưới

Một số hình ảnh

công đoàn tặng hoa ngày hạnh phúc cho Mr Công
tặng hoa ms Chung ngày hạnh phúc