Ngày 27/9 tại hội trường UBND Huyện Đông anh , Công ty vinh dự đón nhận bằng khen từ lãnh đạo UBND huyện trao tặng về những thành tích cũng như đóng góp cho phong trào thể thao Huyện Đông Anh