Từ ngày 15/10/2015 tất cả CBCNV thuộc bộ phận Văn phòng của tất cả các nhà máy, phân xưởng sản xuất trực tiếp sẽ thực hiện việc mặc đồng phục mới.

Hình ảnh mẫu đồng phục mới


Mẫu trang phục này đã được nghiên cứu để phù hợp với hoạt động sản xuất tại các xưởng sản xuất nhằm đem lại sự tiện lợi, đễ chịu khi mặc và thực hiện mầu theo thương hiệu của công ty