Chiều ngày 28/11/2015, Công ty Khang Minh đã tổ chức ngày hội thể thao Chào mừng ngày thành lập Quân Đội Nhân Dân Việt Nam 22/12/1944 - 22/12/2015

Tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi đoàn kết trong CBCNV – LĐ toàn Tổng Công ty, đẩy mạnh phong trào thi đua " Lao động giỏi, Lao động sáng tạo", đồng thời tạo sân chơi lành mạnh bổ ích và tạo sự đoàn kết ngày càng gắn bó trong CBCNV – LĐ và giữa các Doanh nghiệp thành viên trong Tổng công ty Khang Minh.

Một số hình ảnh