Những ngày cuối năm Ất Mùi 2015. Tất cả các đơn vị thành viên của KMC đều đồng loạt tổ chức Hội nghị Tổng kết kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016.

Đánh giá chung năm 2015 là năm tương đối thuận lợi đối với các đơn vị, tin tưởng sẽ là bản lề để bước vào năm 2016 với đầy quyết tâm và sức bật mạnh mẽ.

Một số hình ảnh