Ngày 21/02/2016 Văn phòng công ty tổ chức tour du lịch tâm linh đầu năm cho CBCNV văn phòng công ty. Đây là dịp để tạo ra nhiều cơ hội gần gũi, hiểu biết nhau hơn đối với CBCNV văn phòng cũng như tạo nhiều niềm tin mới cho năm kinh doanh Bính Thân.

Một số hình ảnh