Để đáp ứng yêu cầu quan hệ với các đối tác lớn cũng như các đơn hàng xuất khẩu, thể hiện sự chuyên nghiệp trong công tác quản lý, điều hành, nâng cao chất lượng cuộc sống đối với CBCNV cty, kể từ 1/6/2016 toàn thể CBCNV văn phòng KMC sẽ thay đổi mẫu đồng phục mới , với mẫu này đã được cty dat hàng từ các nhãn hiệu nổi tiếng , hy vọng sẽ làm tăng thêm vẻ đẹp của CBCNV nữ, sự đứng đắn , trí tuệ, sáng tạo , phong cách của CBCNV Nam.

Một số hình ảnh