Chào mừng ngày doanh nhân Việt Nam, một số đơn vị, cơ quan và CBCNV đại diện các bộ phận KMC đã đến tặng hoa chúc mừng Ban Lãnh Đạo công ty.