Trung đội tự vệ KMC là đơn vị luôn khẳng định mạnh về chất và thực hiện duy trì chế độ tự vệ chiến đấu trên địa bàn huyện Đông Anh điều đó đã được sự khẳng định và nhìn nhận từ các cơ quan chính quyền.

Ngày 28/12/2016 trung đội tự vệ công ty đã vinh dự được trao tặng giấy khen

“ Có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2016”

Một số hình ảnh