Liên hệ tư vấn về sản phẩm 24/24

 Hotline:0943139889

Hoặc gửi thắc mắc về hòm thư Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Xe thùng kín (Dry Van)
Xe thùng kín Khang Minh giúp vận tải hàng hoá trong mọi điều kiện thời tiết và ngăn chặn nguy cơ hàng hóa rơi khỏi xe trong quá trình vận chuyển.Xe thùng kín Khang Minh với cấu trúc chắc chắn ngăn cản sự rung của hàng hóa khi vận chuyển, trong khi cung cấp bảo vệ tuyệt vời chống lại các tác động bên ngoài.

HD45

Thông số kỹ thuật:

Xe cơ sở

Động cơ

D4BB

Chiều dài cơ sở

2,810 mm

Kích thước

5,300 x 1,950 x 2,840

Thùng

Kích thước

3,460 x 1,850 x 1,850

Dung tích

11.3m3

Vách

 40mm, Sắt mạ kẽm

Sàn

   Gỗ

Cách điện

 Vật liệu cách điện "Polystyrene"

HD65 

Thông số kỹ thuật:

Xe cơ sở

Động cơ

D4AF, D4AL, D4DC, D4DB, D4DB-d, D4DD

Chiều dài cơ sở

3,375mm

Kích thước

6,115 x 2,000 x 2,910 6,145 x 2,000 x 2,910

Thùng

Kích thước

4,270 x 1,920 x 1,850 4,270 x 1,920 x 1,850

Dung tích

13.9m3

Vách

40mm, Sắt mạ kẽm

Sàn

 Gỗ

Cách điện

Vật liệu cách điện "Polystyrene"

HD72:

Thông số kỹ thuật:

Xe cơ sở

Động cơ

D4DC, D4AL, D4DB-d, D4DB

Chiều dài cơ sở

3,735mm

Kích thước

6,685 x 2,180 x 2,950

Thùng

Kích thước

4,800 x 2,100 x 1,850

Dung tích

17.1m3

Vách

40mm, Sắt mạ kẽm

Sàn

Gỗ

Cách điện

Vật liệu cách điện "Polystyrene"

HD120:

Thông số kỹ thuật:

Xe cơ sở

Động cơ

       D6BR, D6DA19, D6DA22

Chiều dài cơ sở

                 4,260mm

Kích thước

          7,605 x 2,420 x 3,285

Thùng

Kích thước

          5,210 x 2,280 x 2,100

Dung tích

                      17.1m3

Vách

      40mm, Sắt mạ kẽm

Sàn

                     Gỗ

Cách điện

Vật liệu cách điện "Polystyrene"

HD160

Thông số kỹ thuật:

Xe cơ sở

Động cơ

D6BR

Chiều dài cơ sở

5,850mm

Kích thước

10,530 x 2,495 x 3,730

Thùng

Kích thước

7,300 x 2,380 x 2,100

Dung tích

36.5m3

Vách

50mm, Sắt mạ kẽm

Sàn

Gỗ

Cách điện

Vật liệu cách điện "Polystyrene"

HD250:

Thông số kỹ thuật:

Xe cơ sở

Động cơ

D6AC, D6CB3H

Chiều dài cơ sở

6,950 (5,650+1,300)mm

Kích thước

11,830 x 2,495 x 3,660

Thùng

Kích thước

11,830 x 2,495 x 3,660

Dung tích

46.2m3

Vách

50mm, Sắt mạ kẽm

Sàn

   Gỗ

Cách điện

 Vật liệu cách điện "Polystyrene"

HD320:

 

Thông số kỹ thuật:

Xe cơ sở

Động cơ

D6AC, D6CA3H, D6CB3H, D6CB410

Chiều dài cơ sở

7,850 (1,700+4,850+1,300)mm

Kích thước

12,630 x 2,495 x 3,600

Thùng

Kích thước

10,100 x 2,380 x 2,100

Dung tích

50.5m3

Vách

 50mm, Sắt mạ kẽm

Sàn

   Gỗ

Cách điện

 Vật liệu cách điện "Polystyrene"