Liên hệ tư vấn về sản phẩm 24/24

 Hotline:0943139889

Hoặc gửi thắc mắc về hòm thư Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Xe cứu hỏa (Fire Truck)

Xe cứu hỏa Khang Minh là xe chống cháy hiệu quả cũng là một xe cứu hộ.

Xe chữa cháy có một số các loại, phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng và các cấu hình kết cấu - chẳng hạn như thang quan sát, thang trên không, hóa chất và bồn nước.

Xe cứu hỏa với bồn chứa nước và hóa chất được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới.

Xe cứu hỏa HD72

Xe cứu hỏa Khang Minh

Thông số kỹ thuật Xe cứu hỏa HD72:

Xe cơ sở

Động cơ

 D4DC, D4AL, D4DB-d, D4DB

Chiều dài cơ sở

 3,735mm

Kích thước

 7,000 x 2,200 x 2,700

Thân xe

Chứa nước

 1,500 l

Chứa bọt

 200 l

Bơm cứu hỏa

 1,500 l/min

Tháp nước

 1,000 l/min

 

Xe cứu hỏa HD120

Xe cứu hỏa HD120

Thông số kỹ thuật Xe cứu hỏa HD120:

Xe cơ sở

Động cơ

 D6BR, D6DA19, D6DA22

Chiều dài cơ sở

 4,260mm

Kích thước

7,700 x 2,495 x 2,900

Thân xe

Chứa nước

3,500 l

Chứa bọt

 200 l

Bơm cứu hỏa

 2,600 l/min

Tháp nước

 2,000 l/min

Xe cứu hỏa HD170

Xe cứu hỏa HD170

Thông số kỹ thuật Xe cứu hỏa HD170:

Xe cơ sở

Động cơ

 D6BR

Chiều dài cơ sở

 5,850mm

Kích thước

 9,525 x 2,495 x 3,200

Thân xe

Chứa nước

 5,000 l

Chứa bọt

 600 l

Bơm cứu hỏa

 4,500 l/min

Tháp nước

 4,000 l/min

Xe cứu hỏa HD260 

Xe cứu hỏa HD260

Thông số kỹ thuật Xe cứu hỏa HD260:

Xe cơ sở

Động cơ

 D6AC, D6CB3H

Chiều dài cơ sở

 6,100 (4,800+1,300)mm

Kích thước

 10,500 x 2,495 x 3,800

Thân xe

Chứa nước

 9,000 l

Chứa bọt

 1,500 l

Bơm cứu hỏa

 6,500 l/min

Tháp nước

 6,000 l/min