Xe nạo vét cống

Thông số kỹ thuật Xe nạo vét cống HD170:

 

Xe cơ sở

Động cơ

 D6AV, D6AB-D

Chiều dài cơ sở

4,395mm

Kích thước

                            9,200 x 2,490 x 3,700

Thùng

Phun nước

Bồn

1,000 L

Bơm

152l/min

Hút chân không

Bồn

4,000L

Bơm

830m3/h

6. Xe quét đường (Road Sweeper)

HD170

Thông số kỹ thuật:

Xe cơ sở

Động cơ

 D6AV, D6AB-D

Chiều dài cơ sở

 4,395mm

Kích thước

 7,525 x 2,490 x 3,240

Thùng

Kích thước bồn

 6m3

Động cơ phụ

 75 ps

Chổi quét bên

700 x 2 (Left / Right)

Chổi quay

 400 x 1,400

Bồn nước

 1,200l

 

HD260

Thông số kỹ thuật:

Xe cơ sở

Động cơ

 D6AC, D6CB3H

Chiều dài cơ sở

 5,650(4,350+1,300)mm

Kích thước

 9,010 x 2,490 x 3,240

Thùng

Kích thước bồn

 10m3

Động cơ phụ

 100 ps

Chổi quét bên

 700 x 2 (Left / Right)

Chổi quay

 400 x 1,400

Bồn nước

 4,000l